DOST SİGORTA
DOST SİGORTA
BÖRTE

SAMSUN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNDE NELER OLUYOR?

GÜNDEM 15.06.2023 - 11:50, Güncelleme: 15.06.2023 - 11:50
 

SAMSUN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNDE NELER OLUYOR?

Çalışanlar Birliği Sendikalar Konfederasyonuna(Çalışan-Sen) bağlı Ofis Bir-Sen Genel Başkanı Dr.H.Selen Dağıstan NAMLI, basına yazılı açıklama yaparak “Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde neler oluyor? İl Müdürü Feyzullah Dereci göreve geldiği günden bu yana bu kurumda yaşanan olumsuzluklar almış başını gidiyor. Kurumda çalışan personellere baskı kurulmakta, mobbing uygulanmakta, kanun ve yasalara aykırı olarak iş ve işlemler yapılmaktadır” dedi.
Ofis Bir-Sen Genel Başkanı Dr.H.Selen Dağıstan NAMLI, yaptığı yazılı basın açıklamasında şunları söyledi; “Feyzullah Dereci, bir(1) yılını doldurmadan Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine geldiği günden bu yana, açtığı soruşturmalarla dikkat çeken, hatta yakın zamanda Okçuluk federasyonunun Samsun İlinde faaliyetlerini askıya almasına sebep olan, ekonomik anlamda Spor kenti olan Samsun’u zarara uğratan ve bu konuda da Samsun halkının, esnafının da rahatsız olduğu haberlere de konu olan, basına düşen haberlerle dikkat çeken, kurumla alakalı olarak birçok olumsuz gelişmeler ve olaylar yaşanmaktadır. Kurumda çalışan personellere baskı kurulmakta ve mobbing uygulanmaktadır. Başlatmış olduğu birçok soruşturmada sözde şikâyet ve söylemlerden yola çıkarak hareket ettiği, edindiğimiz bilgiler arasında yer almakla birlikte, kurumda yaklaşık 850-900 çalışan personelin, yine yaklaşık olarak 300-350 tanesine bir takım illegal yol, yöntem ve usullerle soruşturma başlatmıştır. Burada Sayın Dereci’ye şunu hatırlatmak isteriz; Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir Hukuk devletidir. Devletin dili yazıdır, sözde şikâyet ve söylemlerle devlet iş görmez ve devlet yönetilemez. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na muhalefet ederek ve kendisini savcı, kol kuvvetleri, müfettiş yerine koyan İl Müdürü Feyzullah Dereci, soruşturma açılmadan insanlara kumpas kurma yöntemine benzer bir davranış biçimi ile kurumlardan izinsiz bir şekilde kamera kayıt görüntülerini alarak, personele mobbing uygulamasına gitmekte ve bu görüntüleri de, olmayan ve henüz açılmamış soruşturma kapsamında kullanmaktadır. Özellikle belirtelim ki, hukuka aykırı elde edilen gizli ses, fotoğraf veya video kaydı çoğu zaman suç teşkil eder. Bu kayıtları hukuka aykırı elde eden kişiler, 5237 sayılı TCK’nın “Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenen normlardan birini ihlal edildiği anlamına gelmektedir. Sayın Dereci, bunu özellikle ama özellikle bilmenizi, buna göre hareket etmenizi hatırlatırız. Son olarak Samsun İli, 19 Mayıs İlçesinde Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Tesis Amiri olarak görev yapan Sendika İl Başkanımız Fevzi Gül, görevli olduğu ilçe de sevilen, sayılan ve başarılı bir şekilde görev yapan bir kamu çalışanı olmakla birlikte, sendikal haftalık iznini bile kullanmadan, sendikal haklarından feragat eden bir başarılı bir idarecidir. Sendikamızın Samsun İl başkanı Fevzi GÜL, aynı zamanda görev yaptığı ilçe de Okul Sporları/Antrenör ve Sporcu Takip Birimi Sorumlusu olarak ta üzerine düşen görevleri fazlasıyla gayretli ve başarılı bir şekilde yürüten bir kişi olarak, hiçbir gerekçe sunulmadan, “ben yaptım, oldu” mantığı ile Gençlik ve Spor ilçe müdürü ve Mülki Amir olan Sayın Kaymakam’ın görüş ve bilgisine başvurulmadan hukuka aykırı bir şekilde Tesis Amirliği görevinden alınmıştır. Başarılı bir idareci görevinden alındığı gibi ilçede, soruşturmalara konu olan diğer tesis amirlerini kollayıcı yönde davranışlar sergilediği de gelen bilgiler arasındadır” dedi. Dereci’ye Sesleniyorum! Ofis Bir-Sen Genel Başkanı Dr.H.Selen Dağıstan NAMLI, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci’ye seslenerek sözlerini şu şekilde sürdürdü. “Sayın Dereci, 4688 sayılı sendikalar kanunu, Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri ve Danıştay 5. Dairesinin almış olduğu karar gereği, sendika şube yöneticileri ve işyeri temsilcilerinin haklı bir sebep olmadıkça görevinin ve görev yerlerinin değiştirilemeyeceğine hükmetmiştir. Buna rağmen, “ben yaptım oldu”, mantığı ile yaptığınız iş ve işlemler suçtur” dedi. Spor Bakanımıza Ve Samsun Valimize Sesleniyorum; Genel Başkan Dr.H.Selen Dağıstan NAMLI, son olarak şunları belirtti; “Buradan Sayın Spor Bakanımıza ve Sayın Samsun Valimize sesleniyorum; kamu kurumları kimsenin öyle istediği gibi, kafasına göre yöneteceği, kanun ve mevzuat dışı davranacağı, sevk ve idare edeceği yerler değildir. Kanun ve yönetmeliklerin uygulanması gerekir. Keyfiyetten uzak, devlet memurlarına yaraşır bir üslûpla çalışanlara ve vatandaşa davranılması gerekmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözünü hatırlatırım size; "Makamın gücüne, imkânlarına güvenerek, gönül kıran, insanları rencide eden, vatandaşa tepeden bakan kibir abidelerinin bu davada yeri olmaz" diyor. Hiç kimse kendisini kanunların üzerinde ulaşılmaz yerine koymamalıdır, koyamaz. Keyfiyet kanunlarımızın önüne geçemez. Alınan bu karardan biran önce dönmenizi, aksi takdirde tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı bilmenizi isteriz. Bu gibi keyfi uygulamalara karşı Ofis Bir-Sen’in tutumu ve dik duruşu devam edecektir. Uluslararası mevzuat, 4688Sayılı Sendikalar Kanunu, Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri, Danıştay 5.Dairesinin almış olduğu karar iç hukukumuz, sendika yöneticilerimiz ve teşkilatlarımıza yönelik bu uygulamaları kabul edilemez işlemleri ortadan kaldıracak kurallar içermektedir.  Yaşanan hukuksuzlukların karşısında dik kalmayı başaran Ofis Bir-Sen bundan sonra da; sendika yöneticilerimizin, teşkilatlarımızın,  üyelerimizin yaşadığı her haksızlığı yargıya taşıyarak mücadelesine devam edecektir, bunun böyle bilinmesini istiyor, alınan yanlış karardan biran önce dönülmesini bekliyoruz” dedi.  
Çalışanlar Birliği Sendikalar Konfederasyonuna(Çalışan-Sen) bağlı Ofis Bir-Sen Genel Başkanı Dr.H.Selen Dağıstan NAMLI, basına yazılı açıklama yaparak “Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde neler oluyor? İl Müdürü Feyzullah Dereci göreve geldiği günden bu yana bu kurumda yaşanan olumsuzluklar almış başını gidiyor. Kurumda çalışan personellere baskı kurulmakta, mobbing uygulanmakta, kanun ve yasalara aykırı olarak iş ve işlemler yapılmaktadır” dedi.

Ofis Bir-Sen Genel Başkanı Dr.H.Selen Dağıstan NAMLI, yaptığı yazılı basın açıklamasında şunları söyledi; “Feyzullah Dereci, bir(1) yılını doldurmadan Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine geldiği günden bu yana, açtığı soruşturmalarla dikkat çeken, hatta yakın zamanda Okçuluk federasyonunun Samsun İlinde faaliyetlerini askıya almasına sebep olan, ekonomik anlamda Spor kenti olan Samsun’u zarara uğratan ve bu konuda da Samsun halkının, esnafının da rahatsız olduğu haberlere de konu olan, basına düşen haberlerle dikkat çeken, kurumla alakalı olarak birçok olumsuz gelişmeler ve olaylar yaşanmaktadır. Kurumda çalışan personellere baskı kurulmakta ve mobbing uygulanmaktadır. Başlatmış olduğu birçok soruşturmada sözde şikâyet ve söylemlerden yola çıkarak hareket ettiği, edindiğimiz bilgiler arasında yer almakla birlikte, kurumda yaklaşık 850-900 çalışan personelin, yine yaklaşık olarak 300-350 tanesine bir takım illegal yol, yöntem ve usullerle soruşturma başlatmıştır. Burada Sayın Dereci’ye şunu hatırlatmak isteriz; Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir Hukuk devletidir. Devletin dili yazıdır, sözde şikâyet ve söylemlerle devlet iş görmez ve devlet yönetilemez. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na muhalefet ederek ve kendisini savcı, kol kuvvetleri, müfettiş yerine koyan İl Müdürü Feyzullah Dereci, soruşturma açılmadan insanlara kumpas kurma yöntemine benzer bir davranış biçimi ile kurumlardan izinsiz bir şekilde kamera kayıt görüntülerini alarak, personele mobbing uygulamasına gitmekte ve bu görüntüleri de, olmayan ve henüz açılmamış soruşturma kapsamında kullanmaktadır. Özellikle belirtelim ki, hukuka aykırı elde edilen gizli ses, fotoğraf veya video kaydı çoğu zaman suç teşkil eder. Bu kayıtları hukuka aykırı elde eden kişiler, 5237 sayılı TCK’nın “Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenen normlardan birini ihlal edildiği anlamına gelmektedir. Sayın Dereci, bunu özellikle ama özellikle bilmenizi, buna göre hareket etmenizi hatırlatırız. Son olarak Samsun İli, 19 Mayıs İlçesinde Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Tesis Amiri olarak görev yapan Sendika İl Başkanımız Fevzi Gül, görevli olduğu ilçe de sevilen, sayılan ve başarılı bir şekilde görev yapan bir kamu çalışanı olmakla birlikte, sendikal haftalık iznini bile kullanmadan, sendikal haklarından feragat eden bir başarılı bir idarecidir. Sendikamızın Samsun İl başkanı Fevzi GÜL, aynı zamanda görev yaptığı ilçe de Okul Sporları/Antrenör ve Sporcu Takip Birimi Sorumlusu olarak ta üzerine düşen görevleri fazlasıyla gayretli ve başarılı bir şekilde yürüten bir kişi olarak, hiçbir gerekçe sunulmadan, “ben yaptım, oldu” mantığı ile Gençlik ve Spor ilçe müdürü ve Mülki Amir olan Sayın Kaymakam’ın görüş ve bilgisine başvurulmadan hukuka aykırı bir şekilde Tesis Amirliği görevinden alınmıştır. Başarılı bir idareci görevinden alındığı gibi ilçede, soruşturmalara konu olan diğer tesis amirlerini kollayıcı yönde davranışlar sergilediği de gelen bilgiler arasındadır” dedi.

Dereci’ye Sesleniyorum!

Ofis Bir-Sen Genel Başkanı Dr.H.Selen Dağıstan NAMLI, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci’ye seslenerek sözlerini şu şekilde sürdürdü. “Sayın Dereci, 4688 sayılı sendikalar kanunu, Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri ve Danıştay 5. Dairesinin almış olduğu karar gereği, sendika şube yöneticileri ve işyeri temsilcilerinin haklı bir sebep olmadıkça görevinin ve görev yerlerinin değiştirilemeyeceğine hükmetmiştir. Buna rağmen, “ben yaptım oldu”, mantığı ile yaptığınız iş ve işlemler suçtur” dedi.

Spor Bakanımıza Ve Samsun Valimize Sesleniyorum;

Genel Başkan Dr.H.Selen Dağıstan NAMLI, son olarak şunları belirtti; “Buradan Sayın Spor Bakanımıza ve Sayın Samsun Valimize sesleniyorum; kamu kurumları kimsenin öyle istediği gibi, kafasına göre yöneteceği, kanun ve mevzuat dışı davranacağı, sevk ve idare edeceği yerler değildir. Kanun ve yönetmeliklerin uygulanması gerekir. Keyfiyetten uzak, devlet memurlarına yaraşır bir üslûpla çalışanlara ve vatandaşa davranılması gerekmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözünü hatırlatırım size; "Makamın gücüne, imkânlarına güvenerek, gönül kıran, insanları rencide eden, vatandaşa tepeden bakan kibir abidelerinin bu davada yeri olmaz" diyor. Hiç kimse kendisini kanunların üzerinde ulaşılmaz yerine koymamalıdır, koyamaz. Keyfiyet kanunlarımızın önüne geçemez. Alınan bu karardan biran önce dönmenizi, aksi takdirde tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı bilmenizi isteriz. Bu gibi keyfi uygulamalara karşı Ofis Bir-Sen’in tutumu ve dik duruşu devam edecektir.

Uluslararası mevzuat, 4688Sayılı Sendikalar Kanunu, Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri, Danıştay 5.Dairesinin almış olduğu karar iç hukukumuz, sendika yöneticilerimiz ve teşkilatlarımıza yönelik bu uygulamaları kabul edilemez işlemleri ortadan kaldıracak kurallar içermektedir.  Yaşanan hukuksuzlukların karşısında dik kalmayı başaran Ofis Bir-Sen bundan sonra da; sendika yöneticilerimizin, teşkilatlarımızın,  üyelerimizin yaşadığı her haksızlığı yargıya taşıyarak mücadelesine devam edecektir, bunun böyle bilinmesini istiyor, alınan yanlış karardan biran önce dönülmesini bekliyoruz” dedi.

 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (17 )

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve samsunflashaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Samsunlu
(15.06.2023 14:00 - #251)
Yeni spor bakanı inş görevden alır bunu yoksa Samsun’un vay haline
Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve samsunflashaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
(0) (0)
Suavi Bülbül
(15.06.2023 14:29 - #252)
İl müdürü kuruma geldiği günden bu yana kurum karışık. İlçe müdürleri ile kavgalı, personel ile kavgalı. sporcu ile kavgalı, vatandaş ile kavgalı. Bu kişin biran önbce görevden alınması lazım
Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve samsunflashaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
(0) (0)
Suavi Bülbül
(15.06.2023 14:29 - #253)
İl müdürü kuruma geldiği günden bu yana kurum karışık. İlçe müdürleri ile kavgalı, personel ile kavgalı. sporcu ile kavgalı, vatandaş ile kavgalı. Bu kişin biran önbce görevden alınması lazım
Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve samsunflashaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
(0) (0)
burhan dursun
(15.06.2023 14:32 - #254)
bu olaylarda il müdürlüğünde iki tane şube müdürünün de ismi olduğu iddia ediliyor. Hatta bir tanesinin sendika temsilcisi olduğu ve kamera kayıtlarını bu şube müdürü üzerinden illegal yollarla aldığı konuşulan iddialar arasında
Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve samsunflashaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
(0) (0)
Derya kaplan
(15.06.2023 14:34 - #255)
Kuzu postu giymiş kurtlar ... Ak parti görünümlü fetöcü ler bu ve bu müdür gibi ne kadar liyakatsız varsa temizlenmeli derhal aciiilllll bunlar yüzünden Parti zarer görüyor...
Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve samsunflashaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
(0) (0)
çile bülbül
(15.06.2023 14:35 - #256)
yazık kurumu ne hale getirdiler. bu yapılanların fetö takdiğinden farkı yok. ne istediniz çalışan adamdan be kardeşim. o adam yüzme havuzunu adam etti. daha önceki tesis amiri yatıyordu resmen.
Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve samsunflashaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
(0) (0)
naim dereli
(15.06.2023 14:39 - #257)
bu yetkili sendika temsilcisi şube müdürü arkadaş il müdürünü neden yanlış yönlendirmiş. bunlarda hiç mi akıl yok. sendika il başkanının görev yerini değiştirmek nerde görülmüş. resmen ayaklarına sıkmışlar
Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve samsunflashaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
(0) (0)
Dursun ali
(15.06.2023 16:48 - #258)
Umarım tesis amirliği yaparken yaptıgı seyleri anlatma fırsatı düşer elimize…
Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve samsunflashaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
(0) (0)
Hasan basan
(15.06.2023 20:23 - #259)
Fevziye göre herkez faşiyan
Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve samsunflashaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
(0) (0)
Cemre su
(15.06.2023 23:50 - #260)
Bütün bu olaylar bizlere kendisini kanserli hücre gibi içten içe bitiren kendi ayağına sıkan Osmanlıyı anımsatıyor... 20 yıldır Ak Parti'ye oy vermiş Erdoğan a gönül vermiş bir birey olarak şu adeletsizlikleri üzülerek çaresizce izliyoruz YETERRR... Artık yeter bu ve bunun gibi Erdoğan a Ak Parti'ye zarar veren çürük elmaların sepetten ayıklanıp imha edilmesini halk olarak bu Parti'ye gönül vermiş vatanını seven bir seçmen bir yurttaş olarak istiyoruz... Bu müdür gibi liyakatsız bürokratlar yüzünden Erdoğan'ın zarar gormesini ne gönlüm ne vijdanım hazmedemiyor artık.....
Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve samsunflashaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
(0) (0)
Sporcu55
(15.06.2023 23:51 - #261)
Haberlerin altina fevzi bey hakkında utanmadan sıkılmadan yorum yapanlar, sizde hiç.mi allah korkusu yok. Kendi yaptıkları pisliği adamın üzerine atıyorlar. Yazık utanın. Kimin ne mal olduğunu herkes biliyor
Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve samsunflashaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
(0) (0)
mustafa
(16.06.2023 00:08 - #262)
gerçekten çok ilginç olaylar yaşanıyor
Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve samsunflashaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
(0) (0)
memur
(16.06.2023 15:59 - #263)
fevzi bey den önceki tesis amiri sahte isim ve rumuzlarla karalama yapıyor burada. inşallah fevzi bey kendisini bulur da bir hakim karşısına çıkarır. yazıkları suç teşkil ediyor. burada yazdıklarının 100 de yüz yalan dolan ve kendi yaptıklarını başkalarının üzerine atıyor. araştırsınlar.
Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve samsunflashaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
(0) (0)
memur
(16.06.2023 15:59 - #264)
fevzi bey den önceki tesis amiri sahte isim ve rumuzlarla karalama yapıyor burada. inşallah fevzi bey kendisini bulur da bir hakim karşısına çıkarır. yazıkları suç teşkil ediyor. burada yazdıklarının 100 de yüz yalan dolan ve kendi yaptıklarını başkalarının üzerine atıyor. araştırsınlar.
Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve samsunflashaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
(0) (0)
Vatandaş
(18.06.2023 21:05 - #265)
Ne istediniz be çalışan adamdan. Derdiniz neydi? Biz samsun dan 19 Mayıs a yüzmeye gidiyoruz. Güler yüzlü personel , tertemiz tesis. Ayıp be!
Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve samsunflashaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
(0) (0)
Vatandaş
(19.06.2023 19:03 - #267)
Ne istediniz be çalışandan. Biz samsun dan kalkıp 19 Mayıs ilçesine yüzmeye geliyorduk. Güler yüzlü pers9nel, tertemiz tesis. Derdiniz neydi adamla. Bakan bey 'in bu il müdürünü görevden alması lazim. Kumpas kurmak nedir yaaa
Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve samsunflashaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
(0) (0)
Bükücü
(20.06.2023 21:42 - #268)
Bunda haber niteliği olacak bişey yok sanki yıllardır Ondokuzmayıs ta calisiyor bu şahıs madem okadar sevilen sayılan kişiydi buraya neden geldi
Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve samsunflashaber.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
(0) (0)
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.